سازمانی

نتایج: 43 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کتاب آن سوی چهره ها، راهنمایی عملی، فردی و سازمانی برای گزینش و جذب افراد و یا جا به جایی پست افراد در موقعیت ها و پست های کاری در سازمان ها است. اتاق خبر 24: