سازمان

نتایج: 6067 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طی سه سال گذشته تعداد زیادی از کارشناسان و نیروهای سازمان های اطلاعاتی خارجی برای پیدا کردن ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش وارد عراق و سوریه شده اند.