سازمان

نتایج: 4632 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ناصر محمودی فرد، مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی در واکنش به صحبت های حسن کریمی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مبنی بر اینکه برکناری او از مدیری