خرید سکه کلکسیونی

ساخت

عبدالله عزیزی با اشاره به پایان ساخت مستند «نارداران» گفت: در این اثر به بررسی تاریخی، اجتماعی و سیاسی منطقه «نارداران» جمهوری آذربایجان که مهم‌ترین شیعیان این کشور است، پرداخته‌ایم. به گزارش ؛به نقل از آناج، عبدالله عزیزی از فیلمسا