خرید کتاب سکه طلا

ساخت

تهران – ایرنا – شورای وزیران عربستان در جلسه روز دوشنبه خود به ریاست ملک سلمان پادشاه عربستان پروژه ساخت یک نیروگاه هسته ای در این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس), این پروژه شامل تعدادی از ب