# هشتگ » زیبای

94 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اقدام زیبای یک هموطن در وضعیت وخیم دارویی که در پی فوت بیمار مورد نظر خود فراخوان داده تا این دارو رو به دست بیماری نیازمند برساند. شعار سال : اقدام زیبای یک هم