زمین لرزه

نتایج: 874 عنوان - براساس جستجوی واژه «زمین لرزه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور از ساعت 18:45 تا 19:6 دقیقه روز شنبه، پنج زمین لرزه به ترتیب با شدت 4،3 - 3،6 - 4،2 - 3،5 و 3،2ریشتر گوریه شوشتر