کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار زمین - صفحه 1

ساعاتی پس از مشخص شدن محل استقرار سامانه موشکی آمریکا موسوم به «تاد» در خاک کره جنوبی، چین تهدید کرد که پیامدهای آرایش این سامانه برای واشنگتن و سئول سنگین خواهد بود. هیات مدیره «گروه لاته»، صاحب زمین گلفی در منطقه «سئونگجو» در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرق سئول