خرید سکه کلکسیونی

زمین

خورشید گرفتگی بر فراز کنیا (عکس از Eugen Kamenew)تعقیب خورشیدگرفتگی ها از زمین، می تواند شما را به جالب ترین مکان ها برساند و موجب بازدید با افراد جالب شود. به عنوان مثال، دنبال کردن خورشید گرفتگی، این عکاس فضایی را در سال 2013 به کنیا کشاند. مخاطب او، ی