جشنواره نوروزی

اخبار زمین - صفحه 1

«حمید هوشنگی» روزنامه نگار پیشکسوت در یادداشتی فیسبوکی در «جمعه، چهارم فروردین ماه ۹۶ – تهران» با مرور خاطرات عید نوروز در دوران کودکی خود در دهه سی نوشت: چهارشنبه سوری ها و شب عید که تقه بمبه ها را به زمین می زدیم، فشفشه و موشک تنبانی را که هوا