خرید کتاب سکه طلا

زراعی

نتایج: 14 عنوان - براساس جستجوی واژه «زراعی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر نخستین دوره انتقال ژن و کشت بافت گیاهان زراعی باغی و زینتی ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه جاری با همکاری کارگروه زیست فناوری کشاورزی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود در این دوره کوتاه مدت آم