کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

زخمی

سرویس استانها جوان ایرانی؛ بخش شرقی: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردی ۲۷ ساله روز جمعه وارد یکی از مراکز خرید شهر استالوا وولا شده و با چاقو به مشتریان حمله کرد که بر اثر آن یک نفر جان باخت و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. در همین رابطه پ