کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار زخمی - صفحه 1

قدس آنلاین، این آمار که به درخواست روزنامه ایونینگ استاندارد منتشر شده، حاکی است که سال گذشته میلادی در کلانشهر لندن، 60 نفر به ضرب چاقو کشته و یک هزار و 159 نفر نیز به شدت زخمی شده اند. این آمار همچن