# هشتگ » زبان فارسی

562 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن از نشریه گاردین به دلیل افشاگری درباره دخالت های رژیم سعودی در سازمان دهی رسانه های فارسی زبان تقدیر کرد. به گزارش دیده بان ای