کتاب سکه های ماشینی قاجار

رییس

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایران با موقعیت ژئوپلتیک در خاورمیانه ظرفیت جذب بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داراست. به گزارش ؛ رییس کل بانک مرکزی در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( OIC) در ترکیه ضمن اشاره