جشنواره نوروزی

اخبار ریشه - صفحه 1

پخش تازه ترین اظهارات بهروز افخمی در برنامه تلویزیونی «دکوپاژ» شبکه افق با ارائه مطالبی متفاوت درباره عوامل سینمای ایران جالب توجه بود. بهروز افخمی در این گفت و گو از چگونگی شکل گیری مطالعه در خود گفت که ریشه اش در الزامی بود که در سنین کودکی ب