ریاست

نتایج: 849 عنوان - براساس جستجوی واژه «ریاست» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

چهارمین نشست دادستانی تهران با مسؤولان رسانه ها روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه با حضور ۳۵ نفر از مدیران رسانه ها و به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد. اتاق خبر