کتاب سکه های ماشینی قاجار

ریاست

شبستان از کرمان جنوب، آئین کلنگ زنی مدرسه شادروان محس بلوچ پیش از ظهر امروز ( 8 خرداد ) در خالق آباد کیلومتر 5 جاده سد شهرستان جیرفت با حضور ریاست آموزش و پرورش، معاون ع