ریاست

نتایج: 981 عنوان - براساس جستجوی واژه «ریاست» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس کمیسیون هنر و معماری و ریاست دانشگاه علم و فرهنگ، موسسه صبا را یک پایگاه برای تمام هنرمندان ایران دانست و بر ضرورت جذب عموم اقشار مردم به این مرکز بزرگ هن