# هشتگ » رونمایی

902 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امیر حاتمی درخصوص اولویت های صنعت دفاعی کشور گفت: اولویت اول ما موضوع موشکی است که در این حوزه وضعیت خوبی داریم و باید آن را ارتقا می دادیم. به گزارش گروه سیاس