کتاب سکه های ماشینی قاجار

روسیه

مجله «تایم» بار دیگر تصویر "ولادیمیر پوتین" را برای روی جلد خود انتخاب کرده که این بار باید «دخالت روسیه در امور داخلی آمریکا» را به خوانندگان خود