روحانی

نتایج: 1253 عنوان - براساس جستجوی واژه «روحانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس جمهور تاکید کرد: آمریکا نمی تواند ملت ایران را به زانو در آورد. به گزارش تجارت امروز؛ رئیس جمهور در دیدار صمیمی با خانواده دولت گفت: اینطور نیست که آمریکا