جشنواره نوروزی

اخبار روانی - صفحه 1

خبرگزاری رسا با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تبلیغی ایام نوروز عنوان کرد: در این ایام رسومی مانند دید و بازدید و صله رحم وجود دارد که افزون بر آثار و برکات فراوان، فرصت تبلیغی مناسبی را برای طلاب و روحانیان به وجود می آورد.