رهنی

نتایج: 3 عنوان - براساس جستجوی واژه «رهنی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس سازمان بورس گفت: از آنجا که در چند وقت گذشته بانک مسکن موفق به راه اندازی اوراق رهنی شد، می توان گفت که این بانک در این زمینه ها و کمک به خروج مسکن از رکو