خرید سکه کلکسیونی

اخبار رسمی - صفحه 1

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حیدری با همراهی بهروز غریب پور و مجید مظفری (مدیران کاخ مردمی و برج میلاد فجر)، محمدرضا فرجی (مدیر امور سینماهای جشنواره) 5 روز به آغاز جشنواره