رسانه

نتایج: 2145 عنوان - براساس جستجوی واژه «رسانه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تهیه کننده تلویزیون گفت: مدیران تلویزیون در ده سال اخیر به روش های مختلف اعلام کردند که ما بودجه نداریم برای رسانه ای که هر روز باید تغذیه شود هر روز تولید داشت