رتبه

نتایج: 303 عنوان - براساس جستجوی واژه «رتبه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پزشکان یا کادر درمانی رتبه بالا عموما فرضشان این است که با سایر اقشار و مردم متفاوت اند. مدیریت بیمارستانی به یک استاد جا افتاده با ۳۰ سال سابقه و ۷۰ سال سن و ب