کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رتبه - صفحه 1

سرانه منابع آب تجدیدپذیر در تهران برای هر فرد به ۲۱۵ مترمکعب در سال رسیده که با توجه به وسعت کم تهران و تمرکز جمعیت زیاد آن، این منطقه رتبه‌های نخست فقر منابع آب تجدیدپذیر را در کشور به خود اختصاص داده است. به گزارش صبح تهران به نقل از خبرگزاری ایسنا: سر