رتبه

نتایج: 354 عنوان - براساس جستجوی واژه «رتبه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: شهر تهران به تنهایی در طبقه کاملاً برخوردار از شاخص های رقابت پذیر اقتصادی است و شهرهای اهواز و اصفهان در رتبه دوم و سوم