خرید کتاب سکه طلا

رتبه

بیمه ایران در آخرین گزارش بیمه مرکزی رتبه ۴ توانگری را کسب کرد که زنگ خطر را برای این شرکت بزرگ بیمه‌ای به صدا درآورد، اما اینکه چرا این شرکت به وضعیت کنونی رسیده نیازمند موشکافی است که دو مقام آگاه آن را از زاویه سالیان دور به تفصیل تشریح می‌کنند.به گزار