# هشتگ » رئیس مجلس

9024 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که پشت پرده اقدامات عربستان برای ایجاد ناامنی در ایران، آمریکاست؛ کما اینکه اتحاد نامیمون