رئیس جمهور - صفحه 6

نتایج: 7844 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس دفتر رئیس جمهور در تشریح منظور سخن رئیس جمهور درباره عملکرد رسانه های داخلی درباره بالا بردن سطح مطالبات مردمی می گوید: برخی هنوز فکر می کنند در شرایط قبل