# هشتگ » رئیس جمهور - صفحه 5

8722 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس سازمان میراث فرهنگی 22 مرداد نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن خواستار تشکیل کمیته ای مشترک با عضویت این سازمان، وزارت راه و بانک مرکزی برای بر