رئیس جمهور - صفحه 4

نتایج: 10152 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

۲۴ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور نسبت به اظهارات ماکیاولی و حاشیه سازی با اعتقادات مردم اعتراض کردند.به گزارش «نماینده»، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه م