رئیس جمهور - صفحه 2

نتایج: 7731 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس جمهور آمریکا ضمن مقصر دانستن مقامات سابق کشورش به خاطر باز گذاشتن مرز های جنوبی و ایجاد امکان ورود پناهجویان غیرقانونی، از ادامه جداسازی کودکان این افراد