# هشتگ » رئیس جمهور

7614 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک اقتصاددان درباره دیدار با رئیس جمهور گفت: اقتصاددانان از طیف های مختلفی در این جلسه حضور داشتند و نظراتی که مطرح کردند، همه ابعاد را پوشش می داد. «سهر