رئیس جمهور

نتایج: 8369 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون رئیس جمهور خواستار تلاش مدیران استانی برای کاهش نرخ بیکاری در سال جاری شد و گفت: استاندار مازندران از مدیران خوب کشوری است که به استان مازندران تعلق پیدا