رئیس جمهور

نتایج: 4050 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فرهنگ > میراث و تمدن - رئیس جمهور از رئیس سازمان میراث فرهنگی خواست به سرعت خلأ های قانونی حفاظت از میراث فرهنگی را شناسایی و آنها را برای رفع مشکلات به دول