کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رئیس - صفحه 1

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر روابط خوب ایران با کشورهای منطقه از جمله عمان و کویت، گفت: عربستان در حد ایجاد تنش با ایران نیست. ناطقان: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره نتایج سفر روحانی به عمان و کویت اظ