ذهاب

نتایج: 61 عنوان - براساس جستجوی واژه «ذهاب» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مسئولان مهاجرت زلزله زدگان سرپل ذهاب را تکذیب کردند اما مردم محلی با تأیید مهاجرت برخی از زلزله زدگان، بی تدبیری در بازسازی و ناامیدی از آینده را زمینه ساز مها