ذاتی

نتایج: 23 عنوان - براساس جستجوی واژه «ذاتی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: واشنگتن به جای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و حمایت از کشتار مردم در سوریه و یمن به تکالیف اصلی و ذاتی خود در ایجاد امنیت دا