# هشتگ » دیوان

180 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بانک مرکزی موظف است لیست ارز بگیران دولتی را در سایت خود منتشر کند اما این کار را انجام نداده و باید پاسخگو باشد. به گزارش شبکه اطلاع ر