دیوان

نتایج: 170 عنوان - براساس جستجوی واژه «دیوان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جماران نوشت: آیت الله جعفر شبیری زنجانی گفت: من فکر کردم که آقای هاشمی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور به امام پیشنهاد دهم. بعد متوجه شدم که گفتند آقای هاشمی