دیوان

نتایج: 136 عنوان - براساس جستجوی واژه «دیوان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری ها در شهرهای مختلف پیشتر از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد با تغییر نام بها دریافت می گردید که این بار هم د