جشنواره نوروزی

اخبار دیدار - صفحه 1

یک نماینده ی تندرو به نام «کریمی قدوسی» که در چند ماه اخیر بارها به دروغگویی متهم شده، این بار بر مبنای خبر دروغ «دیدار انتخاباتی مسعود پزشکیان با سیدمحمد خاتمی» که یکی از رسانه های جریان همسو با آقای کریمی قدوسی منتشر کرده، گفته که از آقای پزشکیان شکا