دونالد ترامپ - صفحه 2

نتایج: 1583 عنوان - براساس جستجوی واژه «دونالد ترامپ» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مثلث / طهمورث غلامی دونالد ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی خود به شدت با توافق هسته ای ایران مخالفت کرده و همواره آن را بدترین توافق تاریخ می دانست که دولت بارا