# هشتگ » دولت سوریه

3370 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان جنگ سختی هایی برای دولت و مردم سوریه وجود داشت و امروز از لحاظ سیاسی سختی های جدیدی وجود دارد اما همانطور که مقاومت در زمان