دولتی

نتایج: 198 عنوان - براساس جستجوی واژه «دولتی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایلنا : اولین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد دولتی در اتریش، با حضور وزیر دارایی سابق این کشور به عنوان متهم ردیف اول، برگزار شد. رویترز گزارش داد، اولین