خرید کتاب سکه طلا

اخبار دولت - صفحه 1

افغانستان کشور پیشرفته‌ای نیست، پس می‌تواند بازار مصرف بسیار خوبی داشته باشد. این دیگر صنعت خیلی پیشرفته‌ای نمی‌خواهد. دولت باید برای این نقطه سخاوتمندانه طرحی تهیه کند و به مجلس بدهد و مجلس آن را مصوب کند. گروه اجتماعی_رجانیوز: سی و چهارمی