خرید کتاب سکه طلا

دوره

گروه سیاسی: دبیر کل حزب اتحاد ملت در خمین گفت: نگاه ما رو به آینده است؛ بنابراین به عقب بازنمی گردیم تا سازمان های مردم نهاد منحل شوند و مجددا فساد به وجودآمده و کمترین شادی مردم، جرم انگاری شود. به گزارش ایلنا، دکتر علی شکوری راد گفت: ملت ایران در