کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دوره - صفحه 1

بر اساس آمار تنها در روز نخست ثبت نام ناشران برای حضور در سی امین دوره نمایشگاه کتاب 333 ثبت‌نام اولیه خود را انجام داده اند.به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ثبت نام ناشران برای حضور در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ساعت 9 صبح رو