جشنواره نوروزی

اخبار دوره - صفحه 1

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تالش از نام نویسی یک بانوی 73 ساله در بخش اسالم این شهرستان برای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی حوزه روستایی این بخش خبر داد.به گزارش بلاغ، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تالش از نام نویسی یک بانوی 73 ساله در بخش اسالم ا