دوربین سلفی

نتایج: 643 عنوان - براساس جستجوی واژه «دوربین سلفی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دوربین های سلفی گوشی های هوشمند آینده در محل متفاوتی قرار خواهند گرفت. قرارگیری دوربین سلفی در زیر نمایشگر گوشی به بهبود طراحی بدون حاشیه کمک می کند. حسگرهای ا