جشنواره نوروزی

اخبار دوران - صفحه 1

به نوشته الدستور، داعشی ها در این پیام 37 دقیقه ای اعلام کردند که ایران را به دوره قبل از تشیع یعنی به دورانی که سنّی بود، بازخواهیم گرداند. اتاق خبر 24: پیام ویدیویی منسوب به داعش خطاب به ایران در رسانه های مصری منعکس شد. در