کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دوران - صفحه 1

رضا رشیدپور تازه ترین پست اینستاگرام خود را به پایان دوره نقاهت خود اختصاص داد. اتاق خبر 24: رضا رشیدپور مجری صداوسیما اینستاگرام خود را با تصویری از دوران استراحت و پایان بیماری اش بروزرسانی کرد. رضا رشیدپور در صفحه اینستاگرامش تصویری از گذ