کتاب سکه های ماشینی قاجار

دوران

«این عالم بزرگوار از جمله‌ فضلای روشن‌بین و با اخلاصی بودند که در دوران اقامت امام راحل در نجف در جمع نزدیکان علمی و سیاسی ایشان حضور یافته و وفادارانه به نهضت مقدس ایشان کمک کردند...»به گزارش جام نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی