دهان

نتایج: 123 عنوان - براساس جستجوی واژه «دهان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کنایه «نیویورک دیلی نیوز» به دهان بسته ترامپ در برابر انجمن اسلحه آمریکا: او درباره همه چیز صحبت کرد، اما یک کلمه از ۳۰۰ میلیون اسلحه ای که به خیابان هایمان سرا