دندان

نتایج: 59 عنوان - براساس جستجوی واژه «دندان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

متخصص مواد دندانی گفت: هر اندازه ما از وضعیت طبیعی داشتن دندان ها فاصله بگیریم و به دندان مصنوعی روی آوریم، عملکرد اصلی داشتن دندان ها که جویدن، تکلم و زیبایی ب