دندان

نتایج: 161 عنوان - براساس جستجوی واژه «دندان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دولت بهار: عضو سابق شورای شهر تهران گفت: با چسب حراراتی دهانش را می چسباند. یک تکه از لب کودک جدا شد. وقتی نامادری عصبانی می شد با چکش دندان بچه ها را می شکست و