دندان

نتایج: 99 عنوان - براساس جستجوی واژه «دندان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کشیدن دندان عقل در بسیاری از موارد لازم نیست و تنها در شرایط خاص مثل کمبود فضا برای رشدیا نهفته بودن آن لازم است که این دندان کشیده شود. در این مطلب شما را با