خرید کتاب سکه طلا

دندان

هیولای مرموز تریاسه سیناپرس: 71 سال پیش دندان بزرگی در آریزونا کشف می شود. 38 سال بعد دندان مشابه دیگری و این بار هم در پارک ملی Petrified Forest از زمین خارج می شود تا محققان به این نتیجه برسند پیش از دایناسورها