# هشتگ » دفاع مقدس

1536 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایرنا نوشت: حدود 200 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری شده است. معاون سیاسی دولت در دوران دفاع مقدس می گوید: بر ا