دریاچه ارومیه

نتایج: 282 عنوان - براساس جستجوی واژه «دریاچه ارومیه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کورش کاوسی محقق و استاد دانشگاه نوشت: حرص و ولع بی مانند و اشتهای پایان ناپذیر در سبقت برای پیشبرد همه انواع توسعه حوضه های آبریز دریاچه ارومیه را در چنگال خود