خرید کتاب سکه طلا

اخبار درگذشت - صفحه 1

پروفسور جمشید گیوناشویلی ایرانشناس برجسته گرجستان و جهان در سن 86 سالگی در تفلیس درگذشت.به گزارش خبرگزاری فارس، پروفسور جمشید گیوناشویلی ایرانشناس برجسته گرجستان و جهان در سن 86 سالگی در تفلیس درگذشت. وی در سال 1931 در تهران و در خانواده مسیحی متولد شد