کتاب سکه های ماشینی قاجار

درصد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با توجه به الگوی غلط غذایی و مصرف بیش از حد غذا بین افطار تا سحری بیش از ۴۰ درصد مردم در ماه رمضان چاق‌تر می‌شوند. مجید حاجی فرجی