خرید کتاب سکه طلا

اخبار درصد - صفحه 1

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی موظف بودند نسبت به نوسازی 10 درصد از بافت های فرسوده اقدام نمایند اما دولت به تعهدات خودش عمل نکرد. اتاق خبر 24: صدیف بدری نم