جشنواره نوروزی

اخبار درصد - صفحه 1

تراز: آیا کسی که در سال 95 با 10 درصد افزایش حقوق ماهیانه 2/2 میلیون تومان می گیرد می تواند بگوید که قدرت خرید او نسبت به سال 94 که 2 میلیون می گرفته بهتر است؟ به گزارش تراز ،رئیس اسبق سازمان صدا و سیما عنوان کرد: از گزارش فشرده نوروزی رئی