کتاب سکه های ماشینی قاجار

دختر

نتایج: 782 عنوان - براساس جستجوی واژه «دختر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روزنامه خراسان زندگی تلخ دختری را گزارش کرد که در مراجعه به کلانتری مشهد راز سر به مهری را افشا کرد این دختر 16 ساله به کارشناس و مشاور اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت وقتی پدرم را از دست دادم دو سال بیشتر نداشتم و معنی نداشتن پدر را نمی فهمیدم از