# هشتگ » داوری

166 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دعوای گازی ایران که از زمستان سال 95 به دلیل قطع گاز از سوی ترکمنستان شروع شد، پس از دو سال گفت و گو اخیرا به دیوان داوری رفته است و تا دو سال آینده رای این دیو