# هشتگ » دانش آموزان

867 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فرصت ثبت نام دانش آموزان در مدارس رو به پایان است اما هنوز هم برخی خانواده ها همچنان درگیر بوده و موفق به ثبت نام نشده اند علت اصلی هم محدوه بندی های اعلام شده