# هشتگ » دانشگاه علامه

1989 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامه اخیر 38 اقتصاددان به دولت اعلام کرد اقتصاددانان خواهان تغییر تفکر اقتصادی دولت که تفکر لیبرالیسم اقتص