دانشگاه علامه

نتایج: 2416 عنوان - براساس جستجوی واژه «دانشگاه علامه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مراسم بزرگداشت علامه دهخدا و دکتر انوری در مؤسسۀ لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار می شود.به گزارش ایسنا، هفتمین مراسم گرام