دانشگاه

نتایج: 2461 عنوان - براساس جستجوی واژه «دانشگاه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دکتر حسین شاه ولی به عنوان سرپرست مجتمع عالی سلامت شهرستان ایذه منصوب شد. عصرجهان-با صدور حکمی از سوی دکتر ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، د