کتاب سکه های ماشینی قاجار

دانشگاه

نتایج: 2659 عنوان - براساس جستجوی واژه «دانشگاه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک ربات موفق شد در آزمون پزشکی یک دانشگاه قبول شود p همه این ها در حالی است که برای اولین بار یک ربات موفق به قبولی در آزمون گواهینامه پزشکی شده این ربات به نام Xiaoyi ساخته شرکت چینی می تواند اطلاعات را از بیمار بگیرد و تشخیص اولیه بیماری را به اطلاع پز