خرید کتاب سکه طلا

دانشگاه

طبق روال هرساله، به همت کانون شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، شب شعر بزرگی در سالن حکیم جرجانی این دانشگ