خرید سکه کلکسیونی

دانشگاه

واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت: به علت سرازیر شدن پول به سیاست، منافع ویژه و برآوردن خواسته های گروه های دارای منافع ویژه، بر همه بحث‌ها در واشنگتن سایه انداخته است. به