جشنواره نوروزی

اخبار دانشگاه - صفحه 1

محققان دانشگاه کالج لندن دریافتند استفاده از برنامه‌های مسیریاب بخشی از مغز که وظیفه راهبری را برعهده دارد، غیرفعال می‌کند. به گزارش ایرنا،محققان در این تحقیقات عملکرد مغز 24 داوطلب را