خرید سکه کلکسیونی

داعش

منابع سوری از موفقیت نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آنها در آزادسازی شهرک معدان به عنوان بزرگترین دژ گروه تروریستی داعش خبر دادند. اتاق خبر 24: نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای همپیمان توانستند شهرک «معدان عتیق» در نزدیک